Игри

Информация за страница Eвропа

   Европа представлява най-западния полуостров на Евразия, който обикновено се разглежда като самостоятелен континент. Нос Кабу да Рока на запад е една от крайните точки на този континент, който в наши дни е един от най-гъсто населените в световен мащаб. Със своята площ континентът едновременно  с това е вторият най-малък в света, докато най-големият е Азия. В исторически план държавите от стария континент започват да играят важна и значима роля в световните събития в годините на 16-ти век. В различни периоди до 20-ти век те временно налагат контрол над монополи като Америка, а в годините на двете световни войни най-интензивните и тежки военни действия се водят именно на територията на континента. Макар че с налагането на Желязната завеса се поставя неизбежното разделение на континента, той все пак е до известна степен и обединен, което се дължи на полагането на основите на европейската интеграция. Именно тя от своя страна след години води до създаването на Европейския съюз.

    Европа заема около 20 процента от големия континент Евразия, който също така се заема от територията на Азия. Умереният климат преобладава в повечето страни от континента, включително и за тези с най-добре развита и стабилна икономика. Първите заселници на територията на европейския континент са хора, които населяват днешните земи на Гърция преди около два милиона години. В Испания също са открити следи от човешки живот, които пък датират от приблизително един милион години. Преди около 150 000 години в днешните земи на континента се заселва племето неандерталци, което обитава едноименната долина Неандертал. В началото на осмото столетие преди новата ера се поставя началото на желязната епоха, която изиграва ключова роля за развитието на много народи и култури. Преди тази епоха обаче финикийската е тази, която свидетелства за пътя към цивилизацията. Именно тя поставя началото на развитие в страните от Средиземноморието. Финикийците са тези, които първи въвеждат писмеността, ето защо и двете епохи са значими за целия свят и в частност за стария континент. Постепенно през годините на 16-ти век страните се замогват и налагат контрол над други народи, но паметен остава 20-ти век. Тогава светът е разтърсен от две войни.

    И двете световни войни изиграват ключова роля не само за развитието на континента, но също така водят до смъртта на милиони хора от различни народности. Страната ни също изпитва сътресенията от Втората световна война на гърба си, когато е подложена от една от най-великите европейски сили тогава в лицето на Великобритания с премиер Уинстън Чърчил. 20-тото столетие става известно и като века на дипломацията, когато са създадени едни от най-значимите в наши дни политически организации. Една от тях е ООН, която по принцип е известна като Организация на обединените нации. Поставя началото си през 1945 година в Америка, а преди това – през 1914-та година – е създадено и Обществото на народите от Уилсън. Така европейският континент постепенно и сигурно започва да се съвзема от катаклизмите на войните, за да достигне днешния си облик. Сега едни от най-добре развитите страни в континента са Германия и Англия, а в това число несъмнено трябва да се включи и Турция.

Етикети:   Гърция , България
eXTReMe Tracker